Třídíme odpad

WebmasterBěžný komunální odpad tak i vytříděný odpad si prosím průběžně vynášejte sami!

Do běžného komunálního odpadu nepatří ty odpady, které lze vytřídit a recyklovat.

Směsný odpad je nutné vynášet do kontejnerů za budovou Eislerovy koleje a ne do společných kontejnerů před budovou!

Jak správně třídit se můžete dočíst např. na jaktridit.cz.

picturepicture