Parkování

Kolej Jarov poskytuje možnost parkování pro zaměstnance, studenty a návštěvníky. Avšak poptávka po parkování značně převyšuje nabídku.

Požadavek k vydání parkovacího povolení je třeba zaslat předem. (doporučujeme 14 dní před příjezdem)

Do doby než bude parkovací povolení vydáno, je nutné zaplatit za každý den parkování na recepci v hotovosti nebo kreditní kartou.

Žádost o parkování

Zájemci o krátkodobé parkování (minimálně 1 den) 100 Kč, (platbu je možné prověst na recepci v hotovosti, kreditní kartou nebo prostřednictvým ISKAM).


Zájemci o dlouhodobé parkování (minimálně 1 kalendářní měsíc) 1500 Kč se musí řídit následujícím postupem:

Žádost o parkování musí obsahovat správné, úplné a přesné informace. Všechny pozdější změny je třeba zaslat stejným způsobem jako původní žádost.

Zašlete, prosím, e-mail s informacemi níže na parkovistejarov@vse.cz:

  • jméno, příjmení
  • telefoní číslo
  • výrobce a model Vašeho vozidla
  • poznávací značku Vašeho vozidla
  • barvu Vašeho vozidla

Použijte Vaši ISIC kartu k otevření parkoviště.

Hoteloví hosté mohou parkoviště otevřít kartou z recepce.