Stížnosti a pochvaly

Veškeré vaše připomínky v rámci koleje:

  • jakékoliv stížnosti,
  • námitky k chodu koleje,
  • námitky k zaměstnancům, kteří jsou označeni jmenovkou,
  • pochvaly,

můžete směřovat přímo na adresu vedoucí koleje novotnah@vse.cz.

Na anonymní emaily nebude brán zřetel.