Výzva k dodržování vládních opatření

Vzhledem k tomu, že se v souvislosti s nařízenými opatřeními (viz Příkaz ředitele SÚZ VŠE č. 32/2020) řada studentů s bydlištěm v ČR neodhlásila z koleje, ani nevyplnila prohlášení, nemůže mít SÚZ VŠE přehled o tom, kdo skutečně v současné době bydlí na kolejích VŠE.

Proto stanovujeme termín pro odhlášení z koleje nebo vyplnění prohlášení do 15.10.2020 do 23:59. Tento termín je také konečný pro podání žádosti o refundaci kolejného za období 13.10. – 1.11.2020. Studenti s bydlištěm v ČR musí své odhlášení z koleje zaslat na e-mail arrivals@vse.cz.

S ohledem na výše uvedené nebudeme akceptovat pozdější žádosti o refundace, neboť tyto informace byly k dispozici již od 13.10.2020. V době nařízeného nouzového stavu se jedná o hrubé porušení zákona a upozorňujeme, že není vyloučená ani trestní odpovědnost.

Po dobu trvání vládních opatření budou proto prováděny kontroly na kolejích.