Ubytování na kolejích VŠE od 1.2.2021

Na základě mimořádné situace v souvislosti s pandemií a pokračováním nouzového stavu nařízeného vládou ČR vydává SÚZ VŠE následující opatření týkající se ubytování na kolejích VŠE:

Ubytovaný, který řádně hradí kolejné a není fyzicky přítomen na koleji, v případě, že nepodá výpověď do 30.4.2021 včetně, tedy drží si pokoj pro možnost návratu na kolej, dostane za období únor – červen 2021 refundaci kolejného ve výši 40 %. Tato sleva bude ubytovanému vložena do konta v ISKAM do 14.7.2021. Skutečnost, že se nebude nacházet na kolejích a bude čerpat slevu, je nutné oznámit do 5.2.2021 na adresu arrivals@vse.cz ze své e-mailové adresy uvedené v ISKAM. Pokud ubytovaný podá výpověď před 30.4.2021, nárok na slevu z kolejného ztrácí.

Při využití výše uvedené možnosti slevy se pak může ubytovat na koleji na celé zkouškové období  letního semestru, tzn. od 15. května 2021, za podmínky ohlášení svého příjezdu ze své e-mailové adresy uvedené v ISKAM na adresu arrivals@vse.cz. V tomto případě ubytovaný může zůstat na koleji až do konce platnosti smlouvy, tj. do 30.6.2021, a přesto dostane až do tohoto data slevu na kolejném ve výši 40 % za celé předcházející období, tj. od února.

Rovněž v případě, že se ubytovaný bude chtít na kolej vrátit před 15. květnem 2021, je nutné svůj příjezd oznámit na adrese arrivals@vse.cz..  Sleva na kolejném bude ukončena k datu příjezdu na kolej.

Pokud bude trvat platnost usnesení vlády ČR o zákazu pobytu studentů s jiným bydlištěm v ČR na studentských kolejích, musí ubytovaní s jiným bydlištěm v ČR vždy před příjezdem na kolej vyplnit „prohlášení o bydlišti“ na webových stránkách SÚZ VŠE.

Opatření se týká všech ubytovaných studentů se standardní smlouvou a výpovědní lhůtou.

  • Autor: Webmaster
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: