Příkaz ředitele SÚZ – Pravidla provozu studoven a posiloven

 • Vysoká škola ekonomická v Praze

  Správa účelových zařízení

  Příkaz ředitele SÚZ VŠE v Praze č. 30/2020

   

  Č. j.:      VŠE/5245/7000/2020

  Ev. č.:    VŠE/8373/2020

   

  Pravidla provozu studoven a posiloven na kolejích VŠE – změna příkazu ředitele SÚZ VŠE č. 29/2020

  S platností od 30.09. 2020 měním bod 1) příkazu ředitele SÚZ VŠE č. 29/2020 ze dne 24.09.2020 tak, že je povoleno použití studoven a posiloven na kolejích VŠE, s tím, že budou dodržována níže uvedená pravidla pro použití těchto prostor.

  Pravidla pro využití studoven na kolejích VŠE v Praze:

  • Studovnu mohou používat maximálně dva studenti,
  • při vstupu do studovny si studenti vydesinfikují ruce a pracovní místo – desku stolu a židli,
  • pokud budou ve studovně ve dvou, budou používat roušku a dodrží rozestup min. dva metry, (ideálně použijí stoly v protilehlých koutech studovny),
  • v jednom dni budou studovnu ideálně požívat ti samí studenti, nebudou se tam střídat,
  • kdyby se chtěli studenti vystřídat, např. jiný student dopoledne a jiný odpoledne, je třeba studovnu po použití vyozónovat a řádně vyvětrat,
  • pokud budou studovnu používat dva studenti najednou, budou, pokud možno stále, nebo v pravidelných intervalech, větrat,
  • při odchodu ze studovny každý po sobě vydesinfikuje pracovní místo – desku stolu a židli – a řádně vyvětrá,
  • každý den ráno, je třeba studovnu vyozónovat (pokud byla v předchozím dnu použita).

   

  Pravidla pro využití posiloven na kolejích VŠE v Praze

  • Posilovny mohou používat pouze osoby bez příznaků infekčního onemocnění (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky).
  • V posilovně může být přítomna 1 osoba na 10 m2 a to tak, že mezi jednotlivými osobami musí být rozestupy minimálně 2 m, To platí i pro zajištění např. při benchpressu. (V posilovně budou tyto rozestupy názorně vyznačeny.)
  Kolej maximální počet osob
  Blanice 8
  Rooseveltova 2
  Švecova 2
  Thalerova – dámská 3
  Thalerova – pánská 3
  Palachova B 5
  Palachova C 5
  Eislerova 3
  Jarov II 3

   

  • Vstup a cvičení v posilovně je možné po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (rouška, respirátor).
  • V posilovně je zakázáno používat toalety a převlékat se.
  • Před vstupem do posilovny si každý umyje a vydesinfikuje ruce. (Desinfekce bude umístěna před vstupem do posilovny.)
  • Cvičící jsou povinni v průběhu cvičení posilovnu trvale větrat.
  • Každý cvičící je povinen před zahájením cvičení za použití desinfekce a jednorázových utěrek umístěných v posilovně vydesinfikovat všechny plochy cvičebního nářadí, kterých se bude dotýkat (jakoukoliv částí těla). Totéž udělá po ukončení cvičení na daném nářadí.
  • Vyozónování a vyvětrání posilovny a každý den ráno (při použití posilovny v předchozím dnu).

   

  Viz též: https://koronavirus.mzcr.cz/pozadavky-na-provoz-posiloven-telocvicen-a-fitness-center/

   

  V Praze dne 29.09.2020

  ……………………………………

  Ing. Ota Zima CSc. MBA

  ředitel SÚZ VŠE